Market Rates System Bi-Annual Period

January 01 to June 30, 2021

Attock

Kasur

Rawalpindi

Bahawalnagar

Khushab

Sahiwal

Bahawalpur

Lahore

Sargodha

Faisalabad

Layyah

Sialkot

Chakwal

Mandi Bahauddin

Toba Tek Singh

Chiniot

Mianwali

Vehari

Dera Ghazi Khan

Multan

Rajanpur

Hafizabad

Muzaffargarh

Khanewal

Fort Manro

Nankana Sahib

Sheikhupura

Gujranwala

Narowal

Murree

Gujrat

Okara

Lodhran

Jhang

Pakpattan

Bhakkar

Jhelum

Rahim Yar Khan

Tehsil Nowshehra

July 01 to December 31, 2020

Attock

Kasur

Rawalpindi

Bahawalnagar

Khushab

Sahiwal

Bahawalpur

Lahore

Sargodha

Faisalabad

Layyah

Sialkot

Chakwal

Mandi Bahauddin

Toba Tek Singh

Chiniot

Mianwali

Vehari

Dera Ghazi Khan

Multan

Rajanpur

Hafizabad

Muzaffargarh

Khanewal

Fort Manro

Nankana Sahib

Sheikhupura

Gujranwala

Narowal

Murree

Gujrat

Okara

Lodhran

Jhang

Pakpattan

Bhakkar

Jhelum

Rahim Yar Khan

Tehsil Nowshehra

January 01 to June 30, 2020

Attock

Kasur

Rawalpindi

Bahawalnagar

Khushab

Sahiwal

Bahawalpur

Lahore

Sargodha

Faisalabad

Layyah

Sialkot

Chakwal

Mandi Bahauddin

Toba Tek Singh

Chiniot

Mianwali

Vehari

Dera Ghazi Khan

Multan

Rajanpur

Hafizabad

Muzaffargarh

Khanewal

Fort Manro

Nankana Sahib

Sheikhupura

Gujranwala

Narowal

Murree

Gujrat

Okara

Lodhran

Jhang

Pakpattan

Bhakkar

Jhelum

Rahim Yar Khan

Tehsil Nowshehra

July 01 to December 31, 2019

Attock

Kasur

Rawalpindi

Bahawalnagar

Khushab

Sahiwal

Bahawalpur

Lahore

Sargodha

Chakwal

Mandi Bahauddin

Toba Tek singh

Chiniot

Mianwali

Vehari

Dera Ghazi Khan

Multan

Rajanpur

Faisalabad

Layyah

Sialkot

Fort Manro

Nankana Sahib

Sheikhupura

Gujranwala

Narowal

Murree

Gujrat

Okara

Lodhran

Hafizabad

Muzaffargarh

Khanewal

Jhang

Pakpattan

Bhakkar

Jhelum

Rahim Yar Khan

Tehsil Nowshehra